Corona reglement

Het beoefenen van sport- en spelactiviteiten in de horeca is toegestaan. Echter blijft in de horeca het zitten op aangewezen plekken verplicht. Wanneer je niet speelt dien je je daaraan te houden!
Sportbeoefening in de horeca dient wel altijd in overleg met de uitbater te gebeuren. Die is immers verantwoordelijk als de NVWA of een BOA komt inspecteren.

De locatie is verantwoordelijk voor het aantal aanwezigen in de locatie, dit conform RIVM.
Indien door welke reden dan ook het te druk is, dan dient de locatie in eerste instantie dit op te lossen. Als dat niet lukt, kan een wedstrijd gestaakt worden. Deze dient op een later moment uitgespeeld te worden! Conform het H.H.R. binnen de 28 dagen. Indien dit door Corona maatregelen niet mogelijk is neemt de wedstrijdsecretaris een besluit.

Het dringende verzoek is om met max 6 personen naar een wedstrijd te gaan. Zowel thuis als uit. Dus geen aanhang mee!

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
Heb je klachten blijf thuis!

Door de volgende uitgangspunten te hanteren worden de risico’s beperkt:

 • Bij aanvang en afloop van een partij worden geen handen geschud (ook geen klappen, high-five, box etc.). Het moet worden vervangen door een equivalent gebaar, zoals buigen of knikken.
 • Het bullen voor aanvang van de wedstrijd of laatste leg dient te gebeuren in aangepaste vorm. Elke speler dient alleen zijn eigen pijlen uit het bord te halen.
 • Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (pijlen en stift).
 • Als er toch pijlen en/of een stift van de speellocatie gebruikt wordt dient deze vooraf en na afloop gedesinfecteerd te worden.
 • Het scorebord en de stift worden na elk potje gedesinfecteerd of vervangen.
 • De 1,5 meter afstand tussen alle personen dient waar mogelijk altijd in acht genomen te worden. Plexiglas schermen bieden binnen nog geen oplossing voor de 1,5 meter afstand.
 • Het gebruik van een schrijver (en/of scheidsrechter) is toegestaan. Hij of zij dient zo veel als mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren tot de spelers. Waar dit niet mogelijk is, mag deze persoon de 1,5 meter maatregel tijdelijk/zo kort mogelijk loslaten. Een schrijver mag op eigen initiatief een mondkapje (of ander beschermingsmiddel) dragen.
 • De speler loopt in een boog terug naar een plaats achter de okkey via de zijde van de dartsbaan waar de scheidsrechter (schrijver) niet staat.
 • De wachtende speler achter de okkey dient zo veel als mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren t.o.v. de speler aan de okkey. Waar dit niet mogelijk is mag deze persoon de 1,5 meter maatregel tijdelijk/zo kort mogelijk loslaten.
 • Indien er met meer dan 2 spelers (bijv. koppels) wordt gespeeld, dienen alle wachtende spelers zo veel als mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren t.o.v. de speler aan de okkey en elkaar. Waar dit niet mogelijk is mogen deze personen de 1,5 meter maatregel tijdelijk/zo kort mogelijk loslaten.

GEEN TEAMRONDE!


De teamronde komt dit seizoen definitief te vervallen!

Deze ronde zal worden vervangen door een Captainsgame.

Dit is een extra single partij, die wordt gespeeld volgens het speltype van de betreffende divisie.

 • Bij de Ere-divisie is dat 501 best of 7
 • Bij de 1e divisie is dat 501 best of 5
 • Bij de 2e divisie is dat 501 best of 5
 • Bij de 3e divisie is dat 501 best of 5

Het is niet zo dat de Captain/TC deze zelf dient te gooien, dit mag elke speler van het team zijn. Echter zijn gewisselde spelers hiervan uitgesloten.


Bovenstaand regelement is een advies, de Noodverordeningen van de Veiligheidsregio’s blijven bindend.

Wil je niks missen? Log dan in!!

Geen account? Maak deze snel aan. Klik dan op registreer onder het inlogscherm.

ADO Facebook