Uitnodiging en agenda Algemene Leden Vergadering 23 juni 20:00 uur.

Geacht ADO lid,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering welke gehouden gaat worden op donderdag 23 juni 2022 aanvang 20.00.

De locatie waar de ALV zal plaatsvinden is: Zalencentrum Wieleman, Dorpsstraat 11, 6931BA Westervoort.

Vast agendapunt voor de ALV zijn de jubilarissen. Met het huldigen van jubilarissen binnen de ADO hebben we in 2017 een start gemaakt. Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk of per mail worden ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de ADO worden gedaan. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde criteria voldoet. Als aan de criteria wordt voldaan zal de huldiging plaatsvinden tijdens de jaarlijks te houden ALV.

Voorstellen om een bepaald punt op de agenda te plaatsen, dienen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de ALV schriftelijk, of per mail, bij het secretariaat bekend te zijn. Deze voorstellen dienen minimaal door drie leden ondertekend te zijn. (HHR Art. 1.3)

Namens het ADO bestuur,

Jacqueline Geel, secretaris.

 

 

Agenda

1. Opening

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 09-09-2021
- Korte bespreking en ondertekening.

3. Ingekomen Stukken

4. Mededelingen
- Aanmelding Jubilarissen
- Vaststelling contributie:
Wijziging HHR Art. 3.2B : Bij de ophaaldag bedraagt de contributie bij pinnen € 17,00 per speler. Bij contante betaling of bij na inschrijving (tijdens seizoen) bedraagt de contributie € 20,00 per speler. Nieuwe locaties betalen een eenmalige bijdrage in de keuringskosten € 17,00 bij pinnen en € 20,00 contant. Voor de bestaande locaties vervalt de locatiebijdrage. Bij het niet ophalen van de jaarboeken en wedstrijdformulieren op de ophaaldag worden er administratiekosten in rekening gebracht á 10% van het totale factuurbedrag.

5. Verslagen
- Jaarverslag secretariaat.
- Jaarverslag wedstrijdsecretariaat.

6. Financieel verslag
- Jaarverslag penningmeester.
- Begroting seizoen 2022 - 2023.
- Jaarverslag kascommissie.

Pauze

7a. Bestuursverkiezing (voor 3 jaar)
- Voorzitter: Robin Frietman (aftredend en herkiesbaar) Gekozen voor 3 jaar in 2019
- Secretaris: Jacqueline Geel (niet aftredend) Gekozen voor 3 jaar in 2020
- Penningmeester: Marco Holtus (niet aftredend) Gekozen voor 3 jaar in 2021
- Wedstrijdsecretaris: Michel van Hulzen (niet aftredend) Gekozen voor 3 jaar in 2020
- Algemeen bestuurslid: Henry Lamers (aftredend en herkiesbaar) Gekozen voor 3 jaar in 2019
- Algemeen bestuurslid: Jacco de Jong (aftredend en herkiesbaar) Gekozen voor 3 jaar in 2019

7b. Verkiezing kascontrole commissie (voor 2 jaar)
- Kascommissie: Pim Willemsen (niet aftredend) Herkozen in september 2021
Paul Jeurissen (niet aftredend) Herkozen in september 2021
Carlo v.d. Brink (niet aftredend) Herkozen in september 2021
Vincent van de Beeten (niet aftredend) Gekozen in september 2021

De leden van de kascommissie kunnen éénmalig door de ALV herkozen worden voor 2 jaar. Artikel 1.26B van het HHR.

8. Overige commissies
- Baancontrole commissie: Jacco de Jong en Vincent van de Beeten.
- Zomeravond commissie: Henry Lamers.
- Geschillen commissie: Johan van Dijk, Stef Onderstal en Frank Haanschoten.

9. Rondvraag

10. Sluiting

De notulen van de vorige ALV en de jaarverslagen van secretaris, wedstrijdsecretaris, en penningmeester worden voor de vergadering uitgereikt, ze zijn echter vanaf 16 juni 2022 opvraagbaar bij het secretariaat.

Namens het bestuur, Jacqueline Geel, secretariaat ADO.

Wil je niks missen? Log dan in!!

Geen account? Maak deze snel aan. Klik dan op registreer onder het inlogscherm.

ADO Facebook

Agenda

 Wil je niks missen?

 

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30