Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 27 juni 2019

 
Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 27 juni 2019

 
Datum: Donderdag 27 juni 2019. Aanvang 20.00 uur
 
Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Arnhemse Dart Organisatie.
De vergadering zal plaatsvinden bij: Onder De Toren, St.Maartenstraat 34, 6661DA Elst.


 
 Agenda
 
1. Opening

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 28-06-2018
- Korte bespreking en ondertekening. Klik hier voor de notulen

3. Ingekomen Stukken
- Voordracht tot het benoemen van Peter Heij als erelid van de ADO. Klik hier voor de voordracht
- Aanmelding Jubilarissen.

4. Mededelingen
- Ter stemming zullen worden gebracht HHR 4.25. Klik hier voor de aanpassingen
- Ter stemming zullen worden gebracht HHR 4.28. Klik hier voor de aanpassingen
- Ter stemming zullen worden gebracht HHR 4.30  Klik hier voor de aanpassingen
 
5. Verslagen
- Jaarverslag secretariaat.
- Jaarverslag wedstrijdsecretariaat.

6. Financieel verslag
- Jaarverslag penningmeester.
- Begroting seizoen 2019-2020.
- Jaarverslag kascommissie.
 
Pauze

7a. Bestuursverkiezing (voor 3 jaar)
- Voorzitter:                              Robin Frietman                        (aftredend en herkiesbaar).             Gekozen voor 3 jaar in 2016
- Secretaris:                             Michael Faasen                        (niet aftredend).                              Gekozen voor 3 jaar in 2018
- Penningmeester:                   Peter Heij                                 (aftredend niet herkiesbaar).           Gekozen voor 3 jaar in 2017
- Wedstrijdsecretaris:              Michel van Hulzen                    (aftredend en herkiesbaar).            Gekozen voor 3 jaar in 2016
- Algemeen bestuurslid:          Marco Holtus                            (aftredend en herkiesbaar).            Gekozen voor 3 jaar in 2016
- Agemeen bestuurslid            Henry Lamers                           verkiesbaar als nieuw bestuurslid
- Algemeen bestuurslid           Jacco de Jong                          verkiesbaar als nieuw bestuurslid
 -Algemeen bestuurslid           Jacqueline Geel                        verkiesbaar als nieuw bestuurslid

  • Peter Heij is aftredend als penningmeester, Marco Holtus wordt voorgedragen als nieuwe penningmeester.


7b. Verkiezing kascontrole commissie (voor 2 jaar)
- Kascommissie:                  Theo Buijs                                (aftredend en niet herkiesbaar)  Herkozen in juni 2017
                                             Frank Haanschoten                 (aftredend en herkiesbaar)         Gekozen in juni 2017
                                            Jacco de Jong                          (aftredend en niet herkiesbaar)  Herkozen in juni 2017
De leden van de kascommissie kunnen éénmalig door de ALV herkozen worden voor 2 jaar. Artikel 1.26B van het HHR.

8. Overige commissies
- Baancontrole commissie:  Jacco de Jong en Paul Mosterman.
- Zomeravond commissie:   Henry Lamers.                                           
- Geschillen commissie:      Johan van Dijk, Henk Vink en Stef Onderstal.  (alle drie herkiesbaar)
                                            
9. Rondvraag

10. Sluiting


De notulen van de vorige ALV en de jaarverslagen van secretaris, wedstrijdsecretaris, en penningmeester worden voor de vergadering uitgereikt, ze zijn echter ook vooraf opvraagbaar bij het secretariaat.
 
Namens het bestuur, Michael Faasen, secretariaat ADO.

Wil je niks missen? Log dan in!!

Geen account? Maak deze snel aan. Klik dan op registreer onder het inlogscherm.

ADO Facebook

Agenda

 Wil je niks missen?

 

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31