Concept notulen ALV 2023

Notulen Algemene Leden vergadering ADO 08-06-2023

Gehouden bij: Zalencentrum Wieleman, Westervoort

Aanwezig volgens presentielijst: Robin Frietman, Marco Holtus, Michel van Hulzen, Henry Lamers, Jacco de Jong, Jacqueline Geel, Johan van Dijk, Paul Jeurissen, Mark Willemsen, Michiel Dijkhof, Bjorn Poel, Theo Buijs, Manfred Houtzeel, Michael Faasen, Arjan Boere en Gertjan Dokter

Afwezig met kennisgeving: Dennis Sanders, Theo van Schaik, Daniel Pelkman Totaal aanwezig: 16 leden van de 894 leden

Opening:

Robin opent de vergadering om 20.00 uur met een woord van dank naar de leden toe die de moeite genomen hebben aanwezig te zijn.

De notulen van de vorige AVL 23-06-2022:

Naar aanleiding van een email van Johan van Dijk betreffende de geschillencommissie. Of we de notulen van 2022 willen aanpassen naar aanleiding van het overlijden van Henk Vink. (Blijft bestaan uit naar gaat bestaan uit)
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over de notulen en deze worden goedgekeurd.

Ingekomen stukken:

  1. Buiten de afzeggingen (zie hierboven) waren er geen machtigingen

  2. Geen verdere aanmeldingen van jubilarissen

Mededelingen:

Wijziging HHR Art. 6.7: De uitslag van het claimen van een bekerwedstrijd zal op 6 / -3 (0-0) gesteld worden.

Michel licht deze toe, dat er tijdens de poulefase veel wedstrijden geclaimd zijn en er ook teams door waren zonder een wedstrijd gespeeld te hebben.
Johan van Dijk geeft aan dat bij een 0-0 in legs er teams gedupeerd kunnen worden bij gelijke punten. De wedstrijdsecretaris mag er tijdens de beker kritisch naar kijken om een juiste beslissing te nemen. Voor nu blijven de legs op 0-0 en evalueert het bestuur na de poulefase van het bekerseizoen 2023- 2024.

Unaniem wordt deze wijziging aangenomen.

Wijziging HHR Art. 7.7A: Om de punten inclusief aanwezigheidspunten bij een ranking toegekend te krijgen, dien je alle door het bestuur en/of commissieleden uitgeroepen wedstrijden uit te spelen.

Robin licht deze toe, doordat er tijdens de 3e ranking 2 poules de dupe waren doordat er 2 spelers gestopt zijn. Beide spelers zouden geplaatst zijn bij de laatste 32. We willen dat het voor iedereen een leuke middag is en natuurlijk kan het zo zijn dat er onvoorziene omstandigheden plaatsvinden. Hier zal naar elke situatie apart gekeken worden en handelen naar wat nodig is.

Gaan we over tot stemming: met 14 stemmen voor en 2 maal een onthouding is deze wijziging aangenomen.

Jaarverslagen secretariaat en wedstrijdsecretariaat:

*Het jaarverslag van de secretaris wordt voorgelezen:
Het bestuur van de ADO kijkt terug op een nagenoeg vlekkeloos seizoen. We hebben weer een volledige competitie met beker en ranking kunnen draaien. Op de finaledagen hebben wij mooie en sportieve wedstrijden gezien.
Ook hebben wij, en hopelijk ook jullie genoten tijdens het ADOfeest in maart.

We zijn als bestuur dit seizoen 4 keer bij elkaar gekomen om te vergaderen (exclusief de commissievergaderingen, oriënterende gesprekken, IT-gesprekken en exclusief de ophaaldag en de ALV)

We begonnen het seizoen met 859 leden, 116 teams en 64 locaties.
Nog voor de competitie kon starten, heeft 1 team zich teruggetrokken. Tijdens de competitie is er 1 team ‘geschorst’ wegens 4 claims.
Door de nodige na inschrijvingen zijn we geëindigd op 894 leden.
Gedurende het seizoen zijn er 3 teams van locatie gewisseld, waardoor we eindigen met 61 locaties.

Als laatste wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet.

Namens het bestuur, Jacqueline Geel, secretaris

De voorzitter breek even in en maakt excuses naar Michael Faasen (Erelid) voor het vergeten uit te nodigen voor het ADOfeest.

*Het jaarverslag van de wedstrijdsecretaris wordt voorgelezen:
Gelukkig kunnen we na 3 jaar dan eindelijk zeggen dat we weer een volledig seizoen gedraaid hebben!
De start van dit seizoen inclusief weer een bekercompetitie ging al op 12 september van start. Dat was voor sommige teams toch een beetje een verrassing, waardoor er in de eerste bekerweken veel claims kwamen. Dat moet volgend seizoen beter! Uiteindelijk begon de wintercompetitie op 3 oktober en hebben we dus helemaal af kunnen maken. Laatste competitiewedstrijd was op 11 mei. Daarna de promotie- / degradatiewedstrijden kunnen spelen en zelfs na 3 jaar ook weer de divisiekampioenschappen!
Kortom het was eindelijk weer eens een compleet seizoen met alles erop en er aan!
In de eredivisie ging het kampioenschap toch al snel naar Het Dorpshuis Ochten, een aantal teams (Posthoorn, Dubbel 10) probeerden het Dorpshuis nog lastig te maken, maar uiteindelijk toch een duidelijke overwinning voor Dorpshuis.
Onderin de eredivisie zien we na jarenlange strijd 2 oudgediende teams degraderen (Lekker Veur Je en De Kade 44+). Terwijl de 2 p/d teams (Black Bull 1 en De Haspel) er nog in blijven!
In de 1e divisie was het spannend in 1A, team De Laar en Dick’s Inn speelden onderling in de laatste competitieronde voor het kampioenschap! De winnaar van deze onderlinge ontmoeting zou rechtstreeks promoveren naar de eredivisie. DC De Laar, gefeliciteerd!
In divisie 1B was het al veel eerder duidelijk wie er kampioen zou gaan worden. Drielpuddings gaat met 122 punten door naar de eredivisie.
In de 2e divisie was het lange tijd spannend in 2D. Tot in de één van de laatste competitieronde konden nog 3 teams kampioen worden. Uiteindelijk is team “Nog 1tje dan” kampioen geworden!
In de 3e divisie zijn er 3 duidelijke kampioenen uit gekomen. Alle kampioensteams hebben een aardig verschil kunnen maken met de nummer 2.
Verder zijn er dit seizoen 1199 (2019: 1540) wedstrijden uitgeschreven, waarvan er 99 (2019: 93) zijn uitgesteld en 13 (2019: 30) geclaimd.
Verder zijn er 96 (2019: 259) automatisch ‘reminders’ gestuurd naar de teamcaptains om te herinneren om online de uitslag in te vullen. Uiteindelijk is daar nog 1 (2019: 6) penalty uitgekomen.

Rest mij tot slot mede te delen dat dit mijn laatste verslag is als wedstrijdsecretaris. Na 25 trouwe dienstjaren geef ik het stokje door aan mijn opvolger Henry Lamers.
Wens Robin, Marco, Jacqueline, Henry en Jacco heel veel succes de komende jaren en dat we nog maar veel mooie competities mogen meemaken!

Namens het bestuur, Michel van Hulzen Wedstrijdsecretaris ADO

Financieel jaarverslag:

Marco legt ons live (ingelogd in de financiële gegevens) uit hoe de ADO ervoor staat. Bepaalde kosten gaan door zoals verzekeringen, boekhoudpakket, internetkosten enz. In het programma is te zien dat we sinds februari 2023 rente krijgen over de spaarrekening.
De bestuursvergoeding is vastgesteld op basis van de 959 leden.

Marco legt de begroting uit en geeft aan van ongeveer 900 leden uitgegaan te zijn voor aankomend seizoen. Nu zitten we op 959 leden. De verwachting is dat we een negatief saldo gaan krijgen.
De begroting is vastgesteld.

Michael Faassen vraagt of de ADO niet iets kan betekenen voor de leden die het financieel zwaarder hebben door vermindering van draagkracht/inflatie/verandering in de maatschappij. Door bij 50% korting te geven op het inschrijfgeld.
Marco legt uit dat de ADO de locatiebijdrage geschrapt heeft en dat er al jaren geen verhoging is geweest van het inschrijfgeld. Bij verschillende gemeenten zijn er potjes voor bijdrage bij de sportcontributie. Waarop Johan inhaakt, dat meer is voor voetbal enz en niet voor darten.

De kascontrole is op 31 mei 2023 met de penningmeester om tafel geweest. Paul Jeurissen legt namens de kascontrollecommissie hun bevindingen uit. Complimenten voor de nette boekhouding. De decharge brief is ondertekend door Paul Jeurissen. En is in het bezit van de secretaris.

Er wordt besloten een korte pauze in te lassen.

Bestuursverkiezing:

Voorzitter: Robin Frietman (niet aftredend) Gekozen voor 3 jaar in 2022
Secretaris: Jacqueline Geel (aftredend en herkiesbaar) Gekozen voor 3 jaar in 2020

- Herkozen voor 3 jaar in 2023
Penningmeester: Marco Holtus (niet aftredend) Gekozen voor 3 jaar in 2021
Wedstrijdsecretaris: Michel van Hulzen (aftredend en niet herkiesbaar) Gekozen voor 3 jaar in 2020
* Algemeen Bestuurslid: Henry Lamers (niet aftredend) Gekozen voor 3 jaar in 2022
Algemeen Bestuurslid: Jacco de Jong (niet aftredend) Gekozen voor 3 jaar in 2022
*In het seizoen 2019-2020 is er voorgesorteerd doormiddel van (tijdelijke) uitbreiding bestuur. Henry Lamers zal de taak als wedstrijdsecretaris overnemen. Er ontstaat op dit moment geen nieuwe vacature.

Volgend jaar in de uitnodiging zetten dat er personen zich kunnen aanmelden als tegenkandidaat wanneer er een bestuurslid herkiesbaar is.

Robin neemt het woord tot Michel i.v.m. zijn stoppen als wedstrijdsecretaris. Hij bedankt Michel voor de afgelopen 25 jaar en hij krijgt een versnapering en een ballonvaart cadeau.

Ook Robin wordt niet vergeten, het is ook zijn 25 jarig jubileum. Hij krijgt een drankenpakketje. Michel zegt een woord van dank en zegt mooie herinneringen te hebben aan de afgelopen 25 jaar.

Verkiezing kascontrolecommissie:

Pim Willemsen (aftredend en niet herkiesbaar) Herkozen in september 2021 voor 2 jaar Paul Jeurissen (aftredend en niet herkiesbaar) Herkozen in september 2021 voor 2 jaar Carlo van den Brink (aftredend en niet herkiesbaar) Herkozen in september 2021 voor 2 jaar Vincent van de Beeten (aftredend en herkiesbaar) Gekozen in september 2021 voor 2 jaar

* Vincent van de Beeten heeft aangegeven graag door te willen. Herkozen in juni 2023 voor 2 jaar

Marco dankt Paul, Pim en Carlo voor hun inzet in de commissie de afgelopen jaren. Er komt een aanvulling van de kascommissie door het toevoegen van:
* Michiel Dijkhof en Mark Willemsen, beide gekozen in juni 2023 voor 2 jaar

De leden van de kascommissie kunnen éénmalig door de ALV herkozen worden voor 2 jaar. Artikel 1.26B van het HHR.
! Bovenstaand artikel in de statuten gaan veranderen i.v.m. het jaartal hoelang iemand in de kascontrolecommissie mag blijven.

Overige commissies:

Baancontrole commissie: Deze blijft bestaan uit Jacco de Jong en Vincent van de Beeten. Tijdens het seizoen 22-23 zijn Mathew Tijssen en Jan Meeuwissen al toegevoegd als controleurs
Zomeravond commissie: Deze komt onder de hoede van Jacco de Jong en Henry Lamers Geschillencommissie: Deze blijft bestaan uit Johan van Dijk, Stef Onderstal en Frank Haanschoten.

Johan van Dijk vraagt een korte schorsing aan en vraagt of Michel van Hulzen even naar de gang wil gaan.
Hij zegt mooie woorden over Michel en stelt voor om Michel te benoemen tot erelid.
Vanuit de leden is er veel waardering naar Michel toe voor wat hij de afgelopen jaren betekend heeft voor de ADO.

Er wordt unaniem besloten Michel te benoemen tot erelid.

Rondvraag:

1. Theo Buijs: Over het opgeven voor zoveel jarig lid van de ADO, hij vindt niet dat dit zelf voorgedragen zou moeten worden, maar vanuit de ADO.

- We leggen uit dat wij dat wel kunnen controleren, maar niet zover kunnen terugkijken in de

geschiedenis.
2. Manfred Houtzeel vraagt of de speelgelegenheid in een horecagelegenheid rookvrij moet zijn.

(er schijnt nog een locatie is waar gerookt wordt) - Jacco zegt dat rookvrij zeker moet zijn.

Er ontstaat een gezonde discussie over hoe hier mee om te gaan. Het is gewoon vastgelegd door de overheid: Niet roken binnen.
We gaan het nog een keer uitlichten aan het begin van de wintercompetitie, ook bij de baancontroles. Mocht er toch ergens gerookt worden, melden bij het bestuur met bewijs. Dan pakken wij dat verder op.

3. Johan van Dijk vindt het fantastisch dat we zo bij elkaar zitten en complimenteert het bestuur en wenst hen allen succes voor de komende jaren.

4. Mark Willemsen: Zou graag zien dat de locaties minimaal 2 borden/banen ter beschikking hebben.

- Dat is natuurlijk de wens van iedere speler, maar dat is niet in iedere speelgelegenheid

mogelijk om 2 borden te hebben. We nemen dit nog mee in een bestuursvergadering.

5. Gert Dekker: Vraagt hoe vaak de banen gecontroleerd worden.

6.- Jacco legt uit dat er A en B locaties zijn. En dat er door omstandigheden dit jaar minder gecontroleerd is als gedacht. Aankomend seizoen gaat daar beter op gelet worden.

Arjen Boere: Er is onduidelijkheid over het starten van de wedstrijden, er zou als thuisspelend team alles gestart mogen worden.
- Dit is al een paar jaar niet meer, er wordt om en om gestart. Jacco legt uit dat er wel degelijk verschil is met om en om starten of als thuisspelend team.
Arjen vindt het artikel 4.23 te lang/onduidelijk.
- Hier zullen we naar gaan kijken hoe we dat beter kunnen uitleggen.
Ook heeft Arjen een vraag over wanneer het team naar een andere locatie gaat met 4 van de 8 teamleden. Welke 4 blijven er dan in de divisie waar nu afgelopen seizoen in gespeeld is.
- Dit kan pas bekeken worden na inschrijving.

7. Michael Faasen heeft een aantal vragen direct aan de voorzitter gesteld:

Waarom staat er niks genotuleerd in de notulen van de ALV van 2022 over HHR 2.21?

*Omdat dit artikel beter uitgewerkt moet worden.

Waarom stond er niks vermeld in de agenda van de ALV van zowel 2022 en 2023 over artikel HHR 2.21?
*Net als hierboven, het artikel moet beter uitgewerkt worden.

Wat is er uit het verzekeringsonderzoek gekomen omtrent dit artikel zoals vermeld in de notulen van de ALV van 2021?
*Stand van zaken is net als toen.

Hoe is de stand van zaken nu betreffende het artikel HHR 2.21
* Het bestuur bekijkt hoe we hier vorm aan kunnen geven en dit is een lopend proces.

Kan ik verwachten dat het artikel HHR 2.21 op de agenda staat van de ALV van 2024? En zo niet wanneer is dan de verwachting dat die wel op de agenda van de ALV staat?
*Ja

*Johan geeft extra onderbouwing aan door te zeggen dat er wel degelijk over bovenstaande gesproken is. Ook Jacco geeft aan dat ernaar gekeken is, maar dat het heel lastig is om hier iets aan te doen.
Johan geeft aan de regelementen doorgenomen te hebben met de geschillencommissie en dat het heel complex is.

Tot slot neemt Michael nog het woord tot Michel. Hij bedankt hem voor de afgelopen 25 jaar en heeft een kleinigheidje vanuit de Onderbouw bij zich.

Sluiting:

De voorzitter sluit om 22.05 uur de vergadering. En bedankt de aanwezige leden voor hun komst en nodigt ze uit voor een drankje aan de bar.

Alle verslagen zoals genoemd in deze notulen zijn opvraagbaar bij het Secretariaat van de ADO, Udenstraat 1, 6844DS Arnhem.

Namens het bestuur,
Jacqueline Geel, secretaris ADO.

Wil je niks missen? Log dan in!!

Geen account? Maak deze snel aan. Klik dan op registreer onder het inlogscherm.

ADO Facebook

Agenda

 Wil je niks missen?

 

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31